(BĐT) - Dự kiến ngày 4/6/2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên sẽ tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại số 296 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Phú Yên bán đấu giá khu nhà ở hỗn hợp cao cấp hơn 280 tỷ đồng

Vị trí của khu đất đấu giá (theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Phú Yên)

Khu đất có tổng diện tích 7.523,5 m2, mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Khu đất có vị trí phía Đông giáp khu dân cư, phía Tây giáp đường Hùng Vương, phía Nam giáp đường Trần Hưng Đạo, phía Bắc giáp khu dân cư. Giá khởi điểm tài sản trên đất và quyền sử dụng đất là 286,176 tỷ đồng. Trong đó, tài sản trên đất là 6,866 tỷ đồng; quyền sử dụng đất đấu giá là 279,3 tỷ đồng. Mục đích sử dụng đất thực hiện đấu giá là đất ở tại đô thị.

Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế có đủ năng lực tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế và đất đai, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Tổ chức kinh tế khi đăng ký tham gia đấu giá phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư. Trường hợp tại cùng một thời điểm, tổ chức kinh tế tham gia nhiều dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác, tổ chức kinh tế phải lập danh mục dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác và đảm bảo tổng vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh tế đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu tổ chức kinh tế cam kết thực hiện cho tất cả các dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác theo quy định.

Tổ chức kinh tế phải có văn bản chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng thương mại được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ ít nhất phải bằng hoặc lớn hơn khoản kinh phí còn lại của tổng mức đầu tư dự kiến sau khi trừ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Bước giá đấu giá là 14,309 tỷ đồng (tương đương 5% giá khởi điểm của tài sản đấu giá).

Được biết, tháng 10/2020, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Văn bản số 5252/UBND-ĐTXD ngày 9/10/2020 về việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất và chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở hỗ hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hòa. Sau đó, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 phê duyệt đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án.