(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đang có kế hoạch tổ chức bán đấu giá tài sản là 12 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông đường Phùng Hưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. Năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng. Thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá phù hợp. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. Một số tiêu chí khác do người có tài sản đấu giá quyết định.

Bên có tài sản sẽ chấm điểm hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản. Mức điểm tối đa là 100, đơn vị được lựa chọn là đơn vị có số điểm cao nhất. Các tổ chức đấu giá tài sản đang truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị xử lý vi phạm hành chính; có đấu giá viên của tổ chức mình đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính sẽ không được chấm điểm.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 27/7/2021.

Được biết, tài sản bán đấu giá là 12 quyền sử dụng đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông đường Phùng Hưng, phường Đồng Phú có tổng diện tích 2.284,2 m2. Mục đích sử dụng là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Tổng giá khởi điểm của 12 thửa đất ở là 72,415 tỷ đồng.