(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cầu sông Rin, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà với tổng mức đầu tư khoảng 245 tỷ đồng (Dự án thuộc nhóm B).
Quảng Ngãi chủ trương đầu tư Dự án Cầu sông Rin khoảng 245 tỷ đồng

Ảnh minh họa: Internet

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tỉnh làm chủ đầu tư, nguồn vốn sử dụng từ nguồn vượt thu năm 2017, các năm tiếp theo và ngân sách Tỉnh. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 - 2021.

Quy mô đầu tư Dự án là đầu tư xây dựng mới cầu sông Rin bề rộng cầu tối đa 15 m; đường hai đầu cầu dài khoảng 3.561 m (bao gồm chiều dài cầu) bằng bê tông nhựa.

Mục tiêu đầu tư là đảm bảo giao thông thông suốt, không bị chia cắt giữa hai huyện Sơn Hà và Sơn Tây trong mùa mưa bão, tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Sơn Hà phát triển mở rộng không gian đô thị về phía Tây, xây dựng thị trấn Di Lăng trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa phía Tây của Tỉnh.