(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có tờ trình xin đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức PPP và giao tỉnh Quảng Trị làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện Dự án.
Quảng Trị xin đầu tư cảng hàng không theo phương thức PPP

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị

Cảng hàng không Quảng Trị được phê duyệt quy hoạch với chức năng là cảng hàng không nội địa, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự; quy mô sân bay dân dụng cấp 4C và quân sự cấp II; công suất 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm; có diện tích sử dụng đất là 316,572 ha tại các xã Gio Quang, Gio Mai, huyện Gio Linh.