(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị Thái Hà - Vạn Hải Lý.
Quý I/2020: Hà Nam đấu thầu dự án khu nhà ở đô thị 115 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2020, UBND tỉnh Hà Nam giao Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nêu trên; phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn hai túi hồ sơ. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện là 115 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 15,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Thái Hà - Vạn Hải Lý được thực hiện tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, diện tích khu đất quy hoạch là 130 nghìn m2, phạm vi thực hiện Dự án là hơn 82 nghìn m2, chưa giải phóng mặt bằng.