(BĐT) - Công ty CP SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu đạt 381,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,99 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,1% và tăng 16,1% so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.280,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,49 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,7% và tăng 25,8% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Được biết, năm 2021, Công ty dự kiến tổng doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59,1% và 55,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 90,17 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành được 46,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 27% so với đầu năm lên 7.200,2 tỷ đồng.