(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 26/2/2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.
Sẽ có nghị định quản lý hàng xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan, trình Chính phủ trong quý IV/2021.

Trước đó, Bộ Tài chính có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử. Theo đánh giá, pháp luật hiện hành chưa có quy định về quản lý đối với loại hình xuất nhập khẩu này, dẫn đến quá trình quản lý gặp nhiều khó khăn...