(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án) Dự án Đầu tư xây dựng điểm tái định cư đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng.
Sẽ đầu tư 1.300 tỷ đồng xây dựng điểm tái định cư tại tỉnh Điện Biên

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ chỉ định 2 gói thầu của Dự án, gồm: Gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi (giá gói thầu 0,36 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (giá gói thầu 0,031 tỷ đồng). Gói thầu Giám sát công tác khảo sát xây dựng sẽ do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên tự thực hiện trong quý IV/2021. 3 gói thầu trên sẽ sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương (theo nguồn vốn bố trí cho Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên).