(BĐT) - Ngày 8/12 tới, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn (mã chứng khoán: SIP) sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán vào ngày 17/12.

Với hơn 94,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 170 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1.133,6 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 182,6 tỷ đồng, giảm 28%.

Tính chung 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 21% lên 4.129,2 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận sau thuế tăng 9% lên 733,6 tỷ đồng. Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, Công ty đã vượt 41% kế hoạch năm.

Đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 6% so với hồi đầu năm, đạt 17.624 tỷ đồng.