(BĐT) - Công ty CP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Theo đó, quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 162,8 tỷ đồng, tăng 84%; lợi nhuận sau thuế đạt 66,5 tỷ đồng, tăng 79% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty đạt 565,5 tỷ đồng doanh thu thuần và 255,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 56% và 57% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 584,26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 176,29 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và giảm 5% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng năm 2021, Công ty đã hoàn thành được 97% chỉ tiêu doanh thu và vượt 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 5.435 tỷ đồng, tăng 23% so với hồi đầu năm.