(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự toán Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm y tế, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hoá năm 2022 cho 1.521 mặt hàng với tổng giá dự toán hơn 1.272 tỷ đồng.
Thanh Hóa: 1.272 tỷ đồng mua thuốc và sinh phẩm y tế năm 2022

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán bao gồm 2 gói thầu. Trong đó, Gói thầu số 1 Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm y tế, thuốc dược Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm y tế, thuốc dược có giá hơn 1.246 tỷ đồng. Gói thầu này bao gồm: lô G1 thuốc generic (tổng giá dự toán 1.058 tỷ đồng); lô G2 thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (tổng dự toán là 72,263 tỷ đồng); lô G3 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (115,379 tỷ đồng).

Gói thầu Mua vị thuốc cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2022 có giá hơn 25,872 tỷ đồng.