(BĐT) - 35 lô đất ở tại thôn 3, thôn 5 xã Thọ Cường, huyện Thiệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang được Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá. Tổng giá khởi điểm của các lô đất này là 19,744 tỷ đồng.
Thanh Hóa đấu giá 35 lô đất ở huyện Thiệu Sơn

Ảnh minh họa internet

Quyền sử dụng đất 35 lô đất ở có tổng diện tích 6.419,50 m2; mục đích sử dụng đất được phê duyệt trong quy hoạch là đất ở, thời hạn sử dụng đất lâu dài. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Các lô đất hầu hết có diện tích 180 m2, một số lô đất có diện tích rộng hơn, rộng nhất là 225 m2. Giá khởi điểm của mỗi lô đất được tính theo vị trí, thông thường là 540 triệu đồng/lô đất 180 m2. Với một số lô đất đầu ve, giá khởi điểm cao nhất là 810 triệu đồng/lô đất đầu ve diện tích 225 m2.

Khách hàng xem tài sản bán đấu giá từ ngày 9 - 10/8/2021 tại khu đất đấu giá thuộc xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 24 - 26/8/2021 (trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Thọ Cường trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

Cuộc đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá; người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là ngày 27/8/2021 tại Hội trường UBND xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.