Công bố Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019

(BĐT) - Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019 với chủ đề: “Năng lực cạnh tranh của ngành chế biến chế tạo” đã được Bộ Công Thương công bố vào sáng ngày 22/10, tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng Chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế”.
Quang cảnh hội thảo và giới thiệu Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019. Ảnh: Bộ Công thương
Quang cảnh hội thảo và giới thiệu Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019. Ảnh: Bộ Công thương

Sách trắng Công nghiệp Việt Nam năm 2019 phân tích và đánh giá hiện trạng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam, chỉ ra những nút thắt và các vấn đề bất cập chính cần phải được khắc phục ở cả cấp vĩ mô và cấp ngành.

Đồng thời, Sách trắng đưa ra các kiến nghị chính sách nhằm đạt được mục tiêu thúc đẩy công nghiệp hóa thông qua nỗ lực nâng cao giá trị gia tăng và cải tiến công nghệ có tính đến tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và già hóa dân số.

Sách trắng còn giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp có thông tin hữu ích về các ngành công nghiệp Việt Nam và sẽ là công cụ hữu hiệu trong quá trình phân tích, hoạch định chính sách công nghiệp.

 

Trung Hiếu

Tin cùng chuyên mục