Nghiệm thu máy cắt Trạm biến áp 500kV Vũng Áng, Hà Tĩnh

(BĐT) - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công máy cắt K504 tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Đây là 1 trong 11 bộ máy cắt 500kV thuộc Dự án “Trang bị máy cắt cho kháng điện bù ngang trên lưới điện 500kV” được EVNNPT giao Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) triển khai thực hiện.

Giai đoạn 1 của Dự án sẽ lắp đặt 12 máy cắt kháng tại các TBA 500kV; hiện PTC3 đã hoàn thành thi công lắp đặt 10 máy tại các TBA này.              

Trần Kiên

Tin cùng chuyên mục