(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa cho biết, tổng hợp báo cáo số liệu của Bộ Giao thông vận tải và 40 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cho thấy, năm 2017, có 60 dự án trong tổng số 165 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, đạt tỷ lệ 36%; có 52 dự án được kiểm tra và 18 dự án được đánh giá.
Tổng vốn đầu tư dự án PPP năm 2017 là 25.856 tỷ đồng

Ảnh minh họa: Internet

Theo số liệu tổng hợp của Bộ KH&ĐT, năm 2017 có 67 dự án PPP có quyết định đầu tư, 26 dự án hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, 36 dự án được cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 41 dự án hoàn tất thủ tục về hợp đồng dự án PPP. Tổng vốn đầu tư của các dự án PPP theo kế hoạch trong năm 2017 là 25.856 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công tham gia vào dự án PPP là 264 tỷ đồng, chiếm 1,02%; vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư là 5.137 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn vay thương mại là 20.454 tỷ đồng, chiếm gần 79%. Tổng giá trị thực hiện là 24.474 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch.