(BĐT) - Bệnh Viện Chợ Rẫy đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Vật tư y tế tiêu hao thuộc Kế hoạch Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ cho nhu cầu năm 2022 của Bệnh viện, với dự toán 1.398,057 tỷ đồng.
TP.HCM: 1.398 tỷ đồng mua vật tư năm 2022 tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu gồm 1.623 mục, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, xét theo từng phần. Tổng giá trị bảo đảm dự thầu là 34,951 tỷ đồng. Thời điểm mở thầu dự kiến vào ngày 16/3/2022.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.