(BĐT) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, (Bến Thành - Suối Tiên) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương), UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triến khai 2 dự án. 
TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ 2 tuyến metro số 1 và số 2

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Từ đó kiến nghị với cấp có thẩm quyền liên quan về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm giải quyết hài hòa pháp lý giữa quy định của pháp luật Việt Nam với quy định trong Hiệp định ký kết với nhà tài trợ.

Đối với những sự việc quan trọng, cấp bách, Ban Quản lý đường sắt đô thị cần chủ động báo cáo, đề xuất ngay với UBND Thành phố mời nhà tài trợ vốn, đại diện các bộ, ngành Trung ương họp giao ban định kỳ để cùng phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhanh nhất.

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì xử lý hồ sơ của 2 dự án đường sắt đô thị tổ chức thực hiện theo cơ chế UBND Thành phố định kỳ giao ban hoặc hội ý đột xuất, thảo luận, thống nhất giải pháp xử lý.