(BĐT) - Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Đầu tư phát triển Trường Tiến Phát (bên mời thầu) vừa công bố Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo với 12 gói thầu, trong đó, gói thầu có quy mô lớn nhất là Gói thầu số 12 có giá 90.248.267.034 đồng sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2021.

Gói thầu số 12 áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển, qua mạng; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 540 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (TP.HCM) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của Dự án là 129.964.000.000 đồng, sử dụng ngân sách TP.HCM.

Trong số 12 gói thầu nêu trên, có 6 gói thầu tư vấn bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020. Trong đó, có 5 gói áp dụng chỉ định thầu, 1 gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Gói thầu số 3 Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng). Gói thầu số 3 trị giá 5.543.026.704 đồng, hiện đang được mời thầu qua mạng, hồ sơ mời thầu được phát hành từ 09h27 ngày 21/11/2020, dự kiến đóng thầu vào ngày 11/12/2020.

Trong số 6 gói thầu bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2021, có 4 gói áp dụng chỉ định thầu; 2 gói áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng là Gói thầu số 12 nêu trên và Gói thầu số 7 Tư vấn giám sát thi công xây lắp (giá gói thầu là 1.621.129.621 đồng).

Liên quan đến Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo, vào tháng 5/2019, Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Trần Lê C.O (bên mời thầu) đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 6 gói thầu tư vấn thuộc Dự án. Tính đến thời điểm này, 6 gói thầu này đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó có 5 gói áp dụng chỉ định thầu rút gọn trong nước. Gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập báo cáo nghiên cứu khả thi áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước, có giá gói thầu là 3.881.704.043 đồng, đã chọn được nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Xây dựng và Cơ điện Trung Nam với giá trúng thầu 3.805.243.845 đồng vào tháng 4/2020.

Trước đó, Gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án được thông báo mời thầu rộng rãi trên Báo Đấu thầu (tại số báo 92, ngày 22/5/2019), tuy nhiên đến tháng 6/2019, bên mời thầu này đã thông báo hủy thầu. Lý do hủy thầu là giá gói thầu thay đổi do đơn giá được duyệt có thay đổi.

Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo là 1 trong 3 dự án thủy lợi trong Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ giai đoạn 2016 - 2020 (2 dự án còn lại là: Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Rạch Lở và Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Doi Lầu) được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư. Việc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu 12 gói thầu thuộc Dự án vừa được công bố trong Kế hoạch nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Cần Giờ nói riêng và TP.HCM nói chung.