(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, đến 12/5/2022, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương còn 11 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
Vẫn còn hơn 38 nghìn tỷ đồng vốn NSNN chưa phân bổ chi tiết

Ảnh Internet

Bộ Tài chính cho biết, tổng số vốn đã phân bổ là 522.298,609 tỷ đồng, đạt 100,81% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Trong đó, các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 42.650,644 tỷ đồng.

Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là hơn 38.457 tỷ đồng, chiếm 7,42% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, số vốn chưa phân bổ của các bộ, cơ quan trung ương là 10.001 tỷ đồng, chiếm 9,05% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; các địa phương chưa phân bổ 28.455 tỷ đồng, chiếm 6,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao (trên 50%) như Thanh tra Chính phủ (84,92%), Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (84,38%), Bộ Y tế (60,31%), Bộ Tư pháp (54,04%).

Bộ Tài chính nhận định, nguyên nhân chưa phân bổ hết kế hoạch vốn là do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương (NSĐP), 41 địa phương giao kế hoạch vốn NSĐP tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương. Bên cạnh đó, vẫn còn 15 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối NSĐP. Nguyên nhân là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi sẽ được phân bổ sau.