HAH bị phạt 60 triệu đồng.
Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị phạt do CBTT không đúng quy định một số tài liệu

Ảnh Internet

Ngày 09/7/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH).

Công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Quyết định số 80755/QĐ-CT-TTr3 ngày 18/7/2017 về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và Quyết định số 78624/QĐ-CT-TTr3 ngày 28/11/2018 về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Quý I/2019, HAH đạt 235,2 tỷ đồng doanh thu, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 34 tỷ đồng, giảm 5%.

Theo NDH