(BĐT) - Ngày 26/8 tới đây, Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã chứng khoán VTP) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019.

Theo đó, Viettel Post sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Như vậy, với 59,62 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 89,43 tỷ đồng để trả cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/9/2020.

Đồng thời, Viettel Post dự kiến phát hành 23,43 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 39,3%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ năm 2019.

Năm 2020, Viettel Post đặt kế hoạch doanh thu 19.232 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 496 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15% bằng tiền mặt.

6 đầu năm nay, Công ty ghi nhận doanh thu 6.797 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 200 tỷ đồng, tăng 21%.