(BĐT) - Số liệu được Tổng cục Hải quan công bố ngày 1/3 cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 97,505 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Xuất siêu gần 2,6 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Xuất khẩu hàng hóa trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 50,046 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 50,046 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020; tổng trị giá nhập khẩu đạt 47,459 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 ước tính thặng dư 2,586 tỷ USD.

Tính riêng trong tháng 2/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 42,5 tỷ USD, giảm 22,7% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,5 tỷ USD, giảm 24,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 21 tỷ USD, giảm 20,6%. So với cùng kỳ năm 2020, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 2,4% và trị giá nhập khẩu tăng 11,6%. Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2021 ước tính thặng dư 500 triệu USD.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 519 nghìn tấn và trị giá là 204 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính giảm 37,1% về lượng và giảm 45,7% về trị giá.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, lượng xăng dầu nhập khẩu ước tính đạt 1.609 nghìn tấn và trị giá là 781 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2020, lượng xăng dầu nhập khẩu ước tính tăng 18,3% về lượng và giảm 0,6% về trị giá.

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 2 tháng qua đạt 10,9 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020.