Bạc Liêu cùng lúc đấu giá 4 quyền sử dụng đất thực hiện dự án hàng nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá 4 quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Cụ thể, quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu (Khu F), thuộc thửa đất số 790, tờ bản đồ số 7, xã Vĩnh Trạch Đông được đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm 49,021 tỷ đồng, trong đó đất ở tại đô thị có đơn giá khởi điểm là 540.530 đồng/m2; đất thương mại dịch vụ là 432.424 đồng/m2.

Quyền sử dụng đất này có tổng diện tích là 433.840,7 m2. Trong đó, đất ở bao gồm đất ở liền kề, đất ở biệt thự và đất nhà ở xã hội là 109.939 m2; đất thương mại dịch vụ là 3.468,4 m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 10 giờ ngày 11/2/2022. Nhà đầu tư phải có khái toán tổng mức đầu tư đề xuất thực hiện dự án tối thiểu là 2.000 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu (Khu E), thuộc thửa đất số 789, tờ bản đồ số 07, xã Vĩnh Trạch Đông được đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm 47,078 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm của đất là 43,415 tỷ đồng (gồm đất ở tại đô thị có đơn giá khởi điểm là 450.442 đồng/m2; đất thương mại dịch vụ là 360.354 đồng/m2); giá trị còn lại của tài sản, công trình gắn liền với đất là 3,662 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích là 376.736 m2. Trong đó, đất ở bao gồm đất ở thấp tầng kết hợp kinh doanh, đất ở liền kề, đất ở biệt thự và đất nhà ở xã hội là 112.151,5 m2; đất thương mại dịch vụ là 8.562,5 m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 9 giờ 30 ngày 11/2/2022. Nhà đầu tư phải có khái toán tổng mức đầu tư đề xuất thực hiện dự án tối thiểu là 1.500 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án Khu nhà ở kết hợp sinh thái Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu (Khu D), thuộc thửa đất số 788, tờ bản đồ số 7, xã Vĩnh Trạch Đông đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm 62,167 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm của đất là 57,672 tỷ đồng (gồm đất ở tại đô thị có đơn giá khởi điểm là 450.442 đồng/m2; đất thương mại dịch vụ là 360.354 đồng/m2); giá trị còn lại của tài sản, công trình gắn liền với đất là 4,494 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích là 462,247,6 m2, trong đó đất ở bao gồm đất ở liền kề, đất ở liền kề kết hợp thương mại, đất ở biệt thự và đất nhà ở xã hội là 150.338,6m2; đất thương mại dịch vụ là 10.686,9m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 9 giờ ngày 11/2/2022. Nhà đầu tư phải có khái toán tổng mức đầu tư đề xuất thực hiện dự án tối thiểu là 2.000 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án Khu nhà ở kết hợp công viên cây xanh Hiệp Thành (Khu A), thành phố Bạc Liêu, thuộc thửa đất số 177, tờ bản đồ số 02, xã Hiệp Thành và thửa đất số 787, tờ bản đồ số 07, xã Vĩnh Trạch Đông bán đấu giá với giá khởi điểm 49,108 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm của đất là 44,89 tỷ đồng (gồm đất ở tại đô thị có đơn giá khởi điểm là 450.442 đồng/m2; đất thương mại dịch vụ là 360.354 đồng/m2); giá trị còn lại của tài sản, công trình gắn liền với đất là 4,218 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích là 433.835,24 m2. Trong đó, đất ở bao gồm đất ở liền kề, đất ở liền kề kết hợp thương mại và đất nhà ở xã hội là 113.012,97 m2; đất thương mại dịch vụ là 11.783,03 m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ 30 ngày 11/2/2022. Nhà đầu tư phải có khái toán tổng mức đầu tư đề xuất thực hiện dự án tối thiểu là 2.000 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá 4 quyền sử dụng đất trên được phát hành từ ngày thông báo tới hết ngày 8/2/2022. Đối tượng tham gia đấu giá phải đáp ứng quy định của Luật Đất đai, các điều kiện về năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm…

Tin cùng chuyên mục