Gói thầu Xây dựng thuộc Dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước thị xã Long Mỹ - Hậu Giang có giá 16,577 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Hoài Tâm

Gói thầu 16 tỷ đồng tại Long Mỹ (Hậu Giang): Hồ sơ mời thầu bị “tố” bất thường

(BĐT) - Trong thời gian mời thầu Gói thầu Xây dựng (nhà làm việc; nhà phụ trợ; các hạng mục phụ trợ khác và cây xanh, thảm cỏ; cửa kho tiền và hệ thống điện nhẹ; hệ thống điều hòa không khí) thuộc Dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN) thị xã Long Mỹ - Hậu Giang, một số nhà thầu phản ánh, hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa ra các tiêu chí đánh giá bất thường, gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu, đồng thời kiến nghị sửa đổi.

TIN ẢNH - VIDEO - INFOGRAPHIC