5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136,17 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 126,37 tỷ USD, giảm 17,9%. Ảnh: Lê Tiên

Xuất siêu gần 10 tỷ USD - mừng hay lo?

(BĐT) - Bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, nhưng cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam 5 tháng năm 2023 tiếp tục tích cực với số liệu xuất siêu 9,8 tỷ USD. Song nhiều ý kiến cho rằng, con số này chưa hẳn đáng mừng vì kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh hơn xuất khẩu, chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đồng nghĩa với việc doanh nghiệp (DN) rất khó khăn.

TIN ẢNH - VIDEO - INFOGRAPHIC