"Nhiêu khê" chuyện đóng phí giải quyết kiến nghị tại Tây Ninh
(BĐT) - Hội đồng tư vấn Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Tây Ninh vừa bị Công ty TNHH Netandroid Việt Nam (gọi tắt là Netandroid Việt Nam) “tố” cản trở kiến nghị của nhà thầu tại Gói thầu Mua khung bằng khen do Ban Thi đua - khen thưởng Tây Ninh làm chủ đầu tư.

TIN ẢNH - VIDEO - INFOGRAPHIC