Lựa chọn quỹ đất để đấu thầu dự án: Tiêu chí nào bảo đảm khả thi?
(BĐT) - Theo nhiều địa phương, đấu thầu dự án sử dụng đất (DASDĐ) là phương thức dễ thực thi, công khai, minh bạch khi thực hiện giao đất, cho thuê đất, huy động nguồn lực của nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng. Góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), một số ý kiến cho rằng, quy định pháp luật về đất đai nên đẩy mạnh cơ chế đấu thầu DASDĐ thông qua việc đưa ra các tiêu chí lựa chọn quỹ đất mang tính khả thi cao, kế thừa các quy định tốt hiện hành.

TIN ẢNH - VIDEO - INFOGRAPHIC