Quảng Nam: Nhà thầu bức xúc với Tư vấn Hoàng An
(BĐT) - Gói thầu Thi công xây dựng Đường ĐX1 tuyến Bình Tây - Tây Gia, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được tổ chức đấu thầu qua mạng. Sự “tắc trách” của Bên mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đã dẫn tới nhiều bức xúc của nhà thầu.

TIN ẢNH - VIDEO - INFOGRAPHIC