DATC tìm tổ chức đấu giá khoản nợ gần 200 tỷ đồng
(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa phát đi thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Ngọc (Công ty Hải Ngọc) và Công ty TNHH Phúc Thanh Long.