Bất động sản Taseco đăng ký mua 10,9 triệu cổ phần ICON 4
(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco đã đăng ký mua vào 10,92 triệu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON 4).