Agribank đấu giá tài sản bảo đảm của IK Sang Thai
(BĐT) - Ngày 9/4, Ngân hàng Agribank sẽ tổ chức đấu giá tài sản mà Công ty TNHH IK Sang Thai dùng để bảo đảm cho khoản nợ của Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Anh và Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà, với giá khởi điểm hơn 66,8 tỷ đồng.