Lựa chọn tổ chức bán đấu giá lại khu đất “tai tiếng” tại Phú Thọ
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ đang trong quá trình lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở đô thị Văn Lang Sky Lake (giai đoạn 1), phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Tài sản này vừa được tổ chức bán đấu giá vào tháng 4/2021 nhưng cuộc đấu giá bị dừng lại do có những phản ánh về dấu hiệu sai phạm trong quá trình bán đấu giá.