Bắc Giang bán đấu giá 32 lô đất ở tại các khu dân cư thuộc huyện Việt Yên
(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang chuẩn bị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất ở thuộc các xã Việt Tiến, Hương Mai, Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Giá khởi điểm bán đấu giá là 23,012 tỷ đồng.