Đấu giá 126 thửa đất khu đô thị và tái định cư tại Nam Định
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định đang trong thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị mới phía Nam sông Đào và Khu tái định cư Liên Hà I - TP. Nam Định. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 350,814 tỷ đồng.