Gói thầu mua camera nhiệt tại Điện lực Ninh Bình: Bên mời thầu bất nhất, gói thầu bị hủy
(BĐT) - Mới đây, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (chủ đầu tư/bên mời thầu) ra quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm camera nhiệt. Nguyên nhân hủy thầu đến từ kiến nghị của một nhà thầu bị loại tại gói thầu này và xuất phát từ sự mâu thuẫn trong việc ra quyết định của Chủ đầu tư.