Gói thầu trường mầm non tại Cam Lâm (Khánh Hòa): Vì sao kiến nghị kéo dài?
(BĐT) - Gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Trường Mầm non Sen Hồng, xã Suối Tân do Ban Quản lý dự án (QLDA) Cam Lâm mời thầu, dù đã có kết quả từ ngày 3/12/2020 nhưng đến nay, một trong hai nhà thầu tham dự vẫn kiến nghị Chủ đầu tư, Bên mời thầu thực hiện không đúng quy định trong quá trình lựa chọn nhà thầu.