Đấu thầu tại TP. Sóc Trăng: Nhiều “vấn đề” trong yêu cầu nhân sự chủ chốt
(BĐT) - Thời gian gần đây, nhiều gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng mời thầu phải gia hạn thời điểm mở thầu hoặc chỉ ghi nhận từ 1 đến 2 nhà thầu tham dự và không có sự cạnh tranh về giá. Căn nguyên của tình trạng này một phần nguyên nhân xuất phát từ các yêu cầu về nhân sự tại hồ sơ mời thầu (HSMT).