Tiếp tục hành trình chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu

Tiếp tục hành trình chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu

(BĐT) - Ngày 29/11/2005, Luật Đấu thầu 2005 số 61/2005/QH11 được ban hành đánh dấu lần đầu Việt Nam có đạo luật về đấu thầu. Ngày 26/1/2013, hoạt động đấu thầu có thêm một dấu mốc ấn tượng khi Luật Đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 ra đời, bắt đầu cho hành trình mới, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả hơn, tiệm cận với thông lệ thế giới nhất. 10 năm thực thi Luật với nhiều thành quả đã tạo nền tảng vững chắc để năm 2023 sẵn sàng cho việc thực thi Luật Đấu thầu (sửa đổi) trong bối cảnh hoàn toàn mới.