Hà Nội: Thị trường bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử đang "so găng"
(BĐT) - Savills Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh số bán lẻ của Hà Nội vẫn duy trì mức tăng trưởng mạnh do nguồn cầu lớn với nhu yếu phẩm và doanh thu tích cực từ thương mại điện tử, dù Covid-19 ảnh hưởng sâu đến thị trường bán lẻ truyền thống.