Cấp “sổ hồng” ở TP.HCM: Nhiều bất cập trong công tác thực thi pháp luật
(BĐT) -  Cùng một mặt bằng pháp luật như nhau, nhưng các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương vẫn giải quyết thông suốt việc cấp “sổ hồng” các dự án nhà ở thương mại, chỉ riêng tại TP.HCM luôn bị “vướng”, khiến khách hàng và doanh nghiệp bất bình.