Bất động sản công nghiệp: Dư địa nào cho kẻ đến sau?

(BĐT) - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài được Chính phủ lựa chọn là một trong những mũi giáp công thúc đẩy tăng trưởng. Với tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại các khu công nghiệp chiếm 60 - 70% tổng nguồn vốn thu hút, bất động sản (BĐS) khu công nghiệp (KCN) đang trở nên hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.