Bộ Công Thương cắt giảm 880/1216 điều kiện kinh doanh
(BĐT) - Thông tin tại Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, công tác cải cách hành chính Bộ giai đoạn 2011 - 2020 được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.