[Infographic] 10 tháng 2020, Việt Nam xuất siêu kỷ lục 18,72 tỷ USD inforgraphic
(BĐT) - Mặc dù dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp trên thế giới nhưng hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn tiếp tục giữ mức tăng dương.