Sản xuất công nghiệp: Lớn dần nỗi lo hàng tồn kho
(BĐT) - Trong quý II, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà phục hồi ấn tượng kéo chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh cơ hội, dự báo có nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp (DN) công nghiệp, trong đó có hàng tồn kho gia tăng.