Xuất khẩu gạo thu về gần nửa tỷ USD tính đến 15/2

Xuất khẩu gạo thu về gần nửa tỷ USD tính đến 15/2

(BĐT) - Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2/2024 (1 - 15/2), xuất khẩu gạo đạt 150.944 tấn, với giá trị 104,34 triệu USD. Kết quả trên nâng tổng lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến 15/2 lên 663.209 tấn, với giá trị 466,6 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 53% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.