Tổng cục Thống kê: Lao động có việc làm giảm kỷ lục trong 10 năm qua
(BĐT) - Sáng ngày 10/7/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2020. Theo báo cáo, dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 1/2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động việc làm trong các ngành và tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.