Thúc đẩy tiêu dùng trong nước: Giảm giá và tăng chất lượng sản phẩm
(BĐT) - Đẩy mạnh tiêu dùng được coi là một trong những động lực chính để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.