Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty TNHH Trường Giang YP trúng đấu giá lô vật tư thu hồi của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống

(BĐT) - Ngày 21/2, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh tổ chức đấu giá tài sản là vật tư thu hồi sau sửa chữa đã hết thời gian sử dụng. Đây là tài sản của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống được đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm 333,184 triệu đồng.