Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan thôn Thuận Trung

(BĐT) - Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dũng Thảo được công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.