Đấu giá thành công Kho gas Minh Quang
(BĐT) - Công TNHH Mua bán nợ Việt Nam vừa thông báo kết quả bán đấu giá tài sản bảo đảm là Kho gas Minh Quang. Theo đó, Công ty CP F.A đã trúng đấu giá với giá 185 tỷ đồng.