Bình Thuận bán đấu giá thành công 61 lô đất Khu dân cư Ruộng Dinh
(BĐT) - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Thuận Bắc. Theo đó, 61 lô đất thuộc Khu dân cư Ruộng Dinh, thị trấn Ma Lâm đã được bán đấu giá thành công, vượt giá khởi điểm gần 12 tỷ đồng.