DATC dự kiến bán khoản nợ 62,7 tỷ đồng của CECICO 120
(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa phát đi thông báo tìm tổ chức thẩm định giá trị khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty CP Xây dựng Công trình và Đầu tư 120 (CECICO 120).