Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến đấu giá nhiều khu đất trong năm 2021
(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, năm 2021, Tỉnh sẽ đấu giá quyền sử dụng 3 khu đất (khu An Hải, mũi Nghinh Phong, Cụm 5); đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 8 dự án có sử dụng đất (Khu đô thị Tây Nam, Khu đô thị Gò Găng, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ…).