Hà Nội đấu giá đất chậm, không đạt kế hoạch
Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cho biết, các Công ty tư vấn thẩm định giá đều e ngại hoặc từ chối tham gia xác định giá đất (khởi điểm) vì sợ rủi ro liên quan đến pháp luật.