REE bán toàn bộ 34,3% vốn cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

(BĐT) - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) đã bán thành công toàn bộ hơn 15,4 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, tương đương 34,3% vốn điều lệ Công ty.