Công ty Đấu giá hợp danh VNA bán đấu giá cáp đồng viễn thông
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh VNA vừa thông báo đấu giá đối với tài sản là cáp đồng viễn thông đã qua sử dụng. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 8,5 tỷ đồng.