Bán tài sản thi hành án của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại tổng Hợp Thành Đạt
(BĐT) - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoằng Hoá và Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu đang phối hợp để bán đấu giá tài sản thi hành án của Công ty CP Đầu tư và Thương mại tổng hợp Thành Đạt. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 15,586 tỷ đồng.