Bán đấu giá gỗ tang vật giá thấp bất thường
UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk bán đấu giá hơn 33 m3 gỗ tang vật cùng hai ô tô vi phạm để sung công quỹ với giá rẻ.