Cổ phiếu trụ gãy gục, VN-Index bục đáy
Đáy thấp nhất tháng 5 vừa qua ở mức 1156 điểm đã bị xuyên thủng từ khoảng 4 phút trước khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục. “Cú đạp” quyết định vẫn diễn ra trong đợt ATC, đẩy VN-Index rơi xuống tiếp 1149,61 điểm, bốc hơi 31,68 điểm...