Nộp 75% thuế TNDN trước 30/10: Doanh nghiệp ở thế thua thiệt

(BĐT) - Theo quy định mới, doanh nghiệp phải nộp 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của cả năm trước ngày 30/10. Nếu nộp thấp hơn tỷ lệ này, doanh nghiệp sẽ chịu phạt chậm nộp. Ngược lại, nộp nhiều hơn mức này thì doanh nghiệp cũng không được lợi.