Bịt các lỗ hổng làm thất thoát ngân sách nhà nước
(BĐT) - Theo Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội chiều ngày 24/7, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các ngành, lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống pháp luật bịt các lỗ hổng làm thất thoát ngân sách nhà nước.