Điểm khác biệt của năm 2023 là ở chỗ TTCK Việt Nam rơi về mức định giá rẻ với P/E về quanh mức 10 lần. Ảnh: Nhã Chi

Triển vọng đầu tư năm 2023

(BĐT) - Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett có một câu nói nổi tiếng: “Nếu bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình, bạn không thể kiểm soát được tiền bạc của mình”. Trong hoạt động đầu tư, để kiểm soát được cảm xúc, cần có sự thấu hiểu và dự liệu được sự vận hành của các thị trường mục tiêu. Đi qua năm 2022 khó khăn, bài viết chia sẻ dự cảm những kênh đầu tư đáng chú ý năm 2023.