Lịch Đấu giá

Ngày 30/7/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại thành phố Hải Phòng
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng ủy quyền như sau: