Lịch Đấu giá

Ngày 20/7/2020, đấu giá xe ô tô Mitshubishi Jolie tại tỉnh Kiên Giang
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long quản lý. Địa chỉ: Số 172/12 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 20/7/2020 như sau: