Lịch Đấu giá

Ngày 8/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 6, TP.HCM
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6 ủy quyền như sau: