Lịch Đấu giá

Ngày 10/12/2020, đấu giá Lô tài sản, công cụ, dụng cụ đã cũ tại thành phố Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9) ủy quyền như sau: