Đầu tư gần 673 tỷ đồng xây dựng khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc Dự án Đầu tư khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc bộ này với tổng mức đầu tư 672,999 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.