Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm việc tại 4 tỉnh miền Trung: Tháo điểm nghẽn, tìm cơ hội bứt phá longform
(BĐT) - Khởi xướng phương châm "chống suy thoái kinh tế như chống giặc" tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 2/7, hai ngày sau, 4/7, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ KH&ĐT làm việc tại 4 tỉnh miền Trung. Rất nhiều gợi mở về chính sách, về cách làm, về tư tưởng phát triển được Bộ trưởng chia sẻ với lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên để nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn, chống suy thoái kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng trước mắt, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế để bứt phá trong tương lai.