Bắc Giang chậm công bố hợp đồng dự án sử dụng đất
(BĐT) - Theo quy định, trong vòng 7 ngày làm việc, hợp đồng của các dự án đầu tư có sử dụng đất đã ký kết phải được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, hàng loạt dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vừa được công bố đều có thời gian ký hợp đồng từ cuối năm 2021, đầu năm 2022.