Dự án Khu dân cư thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh): Chỉ một nhà đầu tư nộp hồ sơ tham dự
(BĐT) - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn (gọi tắt là Công ty Châu Tuấn) là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tại địa phương này, Công ty Châu Tuấn đã thực hiện nhiều dự án bất động sản, nhưng cũng để lại không ít “tai tiếng” trong quá trình thực hiện.