Ảnh Internet

ADB: Trung Quốc vẫn chìa khóa cho nền kinh tế toàn cầu

(BĐT) - Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD), Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới và quan điểm thường được nhắc đến về việc nước này bị tách khỏi nền kinh tế toàn cầu là câu chuyện bị cường điệu hóa.