Đợi kết quả bầu cử Mỹ: Lần này cần kiên nhẫn
Các tổ chức vận động hành lang mạnh nhất của doanh nghiệp Mỹ lên tiếng kêu gọi kiên nhẫn với quá trình kiểm phiếu...