Vì sao giới đầu tư toàn cầu đổ xô mua trái phiếu Trung Quốc?
Các quỹ đầu tư trên toàn cầu đang có một cái nhìn mới về trái phiếu chính phủ Trung Quốc...