Xây dựng và Thương mại Thuận An trúng gói thầu nâng cấp Quốc lộ 15A
(BĐT) - Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14 Thi công nền, mặt đường và công trình trên tuyến các đoạn Km324+500 - Km327+600 và Km330+000 -Km333+200.