Liên danh Thiết bị TCT - Giải pháp Công nghệ ECTC trúng gói thầu 91 tỷ đồng tại Kiên Giang
(BĐT) - Liên danh Công ty CP Tư vấn Công nghệ và Thiết bị TCT - Công ty CP Giải pháp Công nghệ ECTC vừa được công bố trúng Gói thầu số 03 thuộc Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai trường học thông minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với giá trúng thầu 91,52 tỷ đồng, giảm giá 0,9% so với giá gói thầu.