Liên danh An Tâm - Lilama 693 trúng gói thầu tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
(BĐT) - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Sorter thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống phân loại hành lý tự động tại Nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.