Gói thầu gần 1 nghìn tỷ xây Trường Đại học Dược Hà Nội: 3 nhà thầu phản ứng về kết quả chấm thầu
(BĐT) - Sau khi Trường Đại học Dược Hà Nội có văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-TB.2019 và công bố hủy thầu, 3 trong số 5 nhà thầu tham dự đã có văn bản kiến nghị về kết quả chấm thầu.