Gói thầu Chi phí xây dựng thuộc Dự án Đường Xẻo Đôi (tỉnh Kiên Giang) có giá 12,35 tỷ đồng, là công trình đường giao thông nông thôn loại B. Ảnh minh họa: Lê Tiên

Mời thầu lần 2 Gói thầu xây lắp đường Xẻo Đôi (Kiên Giang): Nhà thầu Sao Vàng không còn đối thủ cạnh tranh

(BĐT) - Công ty CP AFC Nguyên Linh (Bên mời thầu - BMT) đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Chi phí xây dựng thuộc Dự án Đường Xẻo Đôi (tỉnh Kiên Giang). Gói thầu này từng bị hủy thầu do hồ sơ dự thầu của 2 nhà thầu tham dự không đáp ứng. Trong cả 2 lần mời thầu, Gói thầu đều nhận được phản ánh của nhà thầu về tiêu chí thiết bị trong hồ sơ mời thầu (HSMT) nằm ngoài yêu cầu cần thiết của Gói thầu nhưng BMT kiên quyết bảo lưu.