Bình Dương đề xuất xác định rõ nguồn vốn di rời công trình điện, để đảm bảo tiến độ dự án đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Một trong những nút thắt lớn khiến nhiều dự án đầu tư công tỉnh Bình Dương không có mặt bằng sạch cho các nhà thầu, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và tốc độ giải ngân các dự án là việc di dời công trình điện. Vấn đề này đã được UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tại nhiều cuộc họp và bằng văn bản, nhưng đến nay chưa được xử lý triệt để. Vướng mắc này đến từ công tác xác định nguồn vốn di dời còn chậm.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

Hiện tại, các cơ quan hữu trách cùng ngành điện lực tỉnh Bình Dương đã họp bàn để thống nhất phương án di dời các công trình điện lực để giải phóng mặt bằng cho các dự án, nhất là dự án giao thông.

Theo đó, đối với nhóm những công trình điện được đầu tư từ năm 2011 tới nay, theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nguồn kinh phí di dời sẽ do ngành điện lực đảm nhiệm. Với nhóm các công trình được đầu tư từ năm 2000 - 2010, nếu ngành điện lực có cam kết sẽ di dời khi Nhà nước thu hồi đất thì phải chi trả kinh phí di dời; những công trình mà thời kỳ đó giao nhiệm vụ vốn khác nhau (đơn cử như công trình điện do Tỉnh làm chủ đầu tư) giờ chưa tính được thì Bình Dương sẽ ứng kinh phí di dời trước, rồi cơ quan thẩm quyền cấp trên là Bộ Công Thương xác định ngành điện lực hay Tỉnh đảm nhiệm chi kinh phí sẽ quyết toán sau. Nhóm các công trình điện được đầu tư trước năm 2000 được dự kiến chi trả bằng ngân sách Tỉnh.

Trong tuần này, Bình Dương sẽ làm việc với các bên liên quan để có văn bản chính thức gửi Bộ Công Thương xin ý kiến về xác định nguồn vốn di dời do ngành điện lực hay Tỉnh đảm nhận.

Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến di dời công trình điện trong năm 2023, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công.

Tin cùng chuyên mục