Bột giặt NET có Chủ tịch HĐQT mới

Ông Phan Văn Tiền được bầu bổ sung vào vị trí Thành viên HĐQT Bột giặt NET và giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty từ 29/1/2016.
Bột giặt NET có Chủ tịch HĐQT mới

Ngày 29/1, HĐQT CTCP Bột giặt NET (mã chứng khoán NET) đã họp về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT công ty. 

Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT CTCP Bột giặt NET đối với ông Phạm Quang Hòa từ ngày 29/1/2016. 

Ông Phạm Quang Hòa, sinh năm 1956, là Chủ tịch HĐQT của Bột giặt NET từ năm 2003 đến nay. 

Đồng thời, HĐQT cũng nhât trí bầu bổ sung ông Phan Văn Tiền vào vị trí Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 29/1/2016.

Năm 2015, Bột giặt NET đạt 102,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hơn gấp đôi kế hoạch lợi nhuận cả năm. Mới đây, Công ty cũng đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 15% nhưng đã không được các cổ đông thông qua.  

Tin cùng chuyên mục