Đặt mục tiêu có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020

Chiều 29/4, sau Hội nghị lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với các thành viên Chính phủ để giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp và thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với các thành viên Chính phủ chiều 29/4
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với các thành viên Chính phủ chiều 29/4

Tại cuộc họp, có 16 ý kiến của các thành viên Chính phủ đưa ra các giải pháp cụ thể đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn là đăng ký, gia nhập thị trường; tiếp cận vốn, tín dụng; đất đai, xây dựng, môi trường; về thuế, hải quan; chi phí kinh doanh; công tác thanh tra, kiểm tra; quy định về giao dịch bảo đảm; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Các bộ, ngành khẳng định cam kết, khẩn trương giải quyết, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp với tinh thần phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; sẽ có các chương trình hành động cụ thể để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời mong muốn bản thân các doanh nghiệp phải nỗ lực vươn lên, đề cao trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh.

Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, các ý kiến nhất trí về tính cần thiết của Nghị quyết với mục tiêu, đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; cho rằng Nghị quyết cần toát lên quyết tâm của Chính phủ công khai, minh bạch, tạo cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý tốt nhất tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đưa ra các giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, chú trọng đến những lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hội nhập khi nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), TPP để có thể “thắng trên sân nhà”; hỗ trợ tăng số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ vừa được kiện toàn mới 20 ngày đã gặp nhiều việc lớn thử thách bản lĩnh của Chính phủ, của Thủ tướng, “nhưng tôi nghĩ chúng ta đủ bản lĩnh, đủ khả năng để xử lý”.

Trọng điểm là các bộ trưởng, các chủ tịch tỉnh, thành phố phải thay đổi tư duy, thay đổi cách làm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để  đạt các mục tiêu phát triểnkinh tế, xã hội đã  đề ra. Chúng ta không còn dư địa tăng trưởng nhiều với cách làm cũ. Những việc như thế này chúng ta không chờ kỳ họp Quốc hội mà chủ động giải quyết. Mọi cấp mọi ngành phải tìm mọi cách, năng động, sáng tạo, điều hành quyết liệt theo chức năng nhiệm vụ.

Thủ tướng nhấn mạnh, “năng lực của cả hệ thống trong thực thi công vụ, trong đổi mới sáng tạo là rất quan trọng, chứ không chỉ là người đứng đầu hệ thống”. Do đó, Người đứng đầu Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố phải chủ động, chứ không thể chỉ nói mạnh trong hội trường mà không có giải pháp tháo gỡ trong thực tế. Những bức bách, gò bó mà doanh nghiệp gặp phải là rất nhiều.

Thủ tướng cho rằng, qua hội nghị hôm nay có hai vấn đề lớn. Thứ nhất, với các kiến nghị của doanh nghiệp thì đề nghị VCCI chuyển toàn bộ cho các bộ trưởng để trên tinh thần đổi mới, quyết liệt, trả lời cho các doanh nghiệp, vấn đề nào vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng. Phải tôn trọng doanh nghiệp, phải trả lời đến nơi đến chốn, không thể tình trạng nước đổ lá khoai, gió vào nhà trống, Thủ tướng lưu ý.

Thứ hai, thảo luận về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, Thủ tướng hoan nghênh Văn phòng Chính phủ trong thời gian rất cấp bách đã dự thảo những vấn đề lớn để thảo luận. Các thành viên Chính phủ đã đóng góp nhiều ý kiến hay về phương pháp, những nội dung lớn.

Về một số chính sách liên quan đến việc sử dụng ngân sách thì phải trả lời doanh nghiệp sớm, nhưng phải phù hợp với khả năng của ngân sách, và cần đẩy mạnh xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa.

Thứ hai, vấn đề nào thuộc quyền của bộ, của Chính phủ phân cấp được thì phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, tránh tình trạng “chạy lên chạy xuống”. Phân cấp, giao quyền để Chính phủ làm đúng chức năng là Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ làm thể chế, Chính phủ thanh tra, kiểm tra việc thực thi chủ trương chính sách.

Thủ tướng yêu cầu, quan tâm xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn để phát triển đồng đều, tạo cuộc cách mạng trong xây dựng nông thôn mới; rà soát lại nguồn lực, danh mục  và cách triển khai thế nào để sử dụng có hiệu quả các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh, tinh thần nỗ lực, không chỉ dựa vào nhà nước.

Thủ tướng giao VPCP tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi đưa ra lấy ý kiến phiên họp Chính phủ tháng 4.

Tin cùng chuyên mục