(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá lô cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Giang. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức trực tuyến vào ngày 23/8/2021 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (lacvietauction.vn).

Tài sản bán đấu giá là 460.963,34 m cáp đồng các loại gồm cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng. Lô tài sản này thuộc quyền quản lý của Viễn thông Bắc Giang. Giá khởi điểm của lô tài sản này là 39,162 tỷ đồng.

Khách hàng trúng đấu giá phải hoàn toàn chịu các chi phí phát sinh và tự lo phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển tài sản trúng đấu giá ra khỏi các kho của Viễn thông Bắc Giang trên toàn tỉnh Bắc Giang.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tuyến (thông qua Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn), với phương thức trả giá lên theo bước giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá sẽ mua và nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ tại trụ sở tổ chức đấu giá tài sản. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, người đăng ký được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản truy cập, trả giá và các nội dung cần thiết khác trên website lacvietauction.vn để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

Khách hàng đã có tài khoản truy cập có thể đăng nhập và truy cập vào tài sản đấu giá để đăng ký “Tham gia đấu giá”.

Khách hàng nộp phí đăng ký tham gia đấu giá (tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá) bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản.

Đối với việc xem tài sản, khách hàng có thể tự tìm hiểu hoặc đăng ký xem tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để được hướng dẫn xem tài sản trong ngày 16 - 17/8/2021 (trong giờ hành chính) tại kho của các trung tâm viễn thông trực thuộc Viễn thông Bắc Giang.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 23/8/2021.