Đấu thầu cung cấp và vận chuyển cột thép trạm biến áp và đường dây 220 kV Năm Căn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 22 Cung cấp và vận chuyển cột thép cho đường dây đấu nối thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Năm Căn và Đường dây 220 kV Năm Căn - Cà Mau 2.

Theo đó, Gói thầu số 22 (90,431 tỷ đồng) sẽ được tổ chức đấu thầu qua mạng trong tháng 12/2022, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Trước đó, vào tháng 3/2021, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 22 với thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là ngay trong tháng.

Dự án Trạm biến áp 220 kV Năm Căn và Đường dây 220 kV Năm Căn - Cà Mau 2 được phê duyệt vào tháng 8/2019 với tổng mức đầu tư là 982,66 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục