EVN Finance: Dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 15%

(BĐT) - Đó là cổ tức chi trả cho 2 năm tài chính: năm 2017 (6% - cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 6 cổ phần phát hành thêm) và năm 2018 (9% - cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 9 cổ phần hoặc 900 đồng). Trong khi năm 2017 chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thì năm 2018 việc trả bằng tiền hay cổ phiếu vẫn đợi sự phê chuẩn của Ngân hàng Nhà nước.
Tháng 10/2018, EVN Finance đã ra mắt sản phẩm mới cho vay tiêu dùng Easy Credit
Tháng 10/2018, EVN Finance đã ra mắt sản phẩm mới cho vay tiêu dùng Easy Credit

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 18/4 tới đây, Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực (EVN Finance) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2019 lần lượt đạt 1.641 tỷ đồng và 280,5 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 28% và 10% so với năm 2018.

Theo công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Công ty hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm với lợi nhuận trước thuế đạt 254,2 tỷ đồng, tương ứng 110,4% kế hoạch năm đề ra. Các chỉ tiêu về tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ an toàn vốn và chỉ tiêu thanh khoản đều đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2018, Công ty đã tích cực triển khai Dự án phát triển hoạt động tài chính tiêu dùng theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó, ngày 1/10/2018, Công ty đã chính thức ra mắt thương hiệu Easy Credit và cung cấp sản phẩm ra thị trường. Cho tới nay Easy Credit đã và đang dần khẳng định vị trí và thương hiệu trên thị trường tài chính tiêu dùng; tiếp tục duy trì cung cấp các dịch vụ, trong đó trọng tâm là dịch vụ quản lý ủy thác và cho vay lại, đẩy mạnh dịch vụ tư vấn tài chính. Về cho vay tiêu dùng, Công ty đặt mục tiêu đạt dư nợ 3000 tỷ đồng trong năm 2019.

Tính đến cuối 31/12/2018, tổng tài sản của EVN Finance đạt hơn 20.057 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Khoản cho vay khách hàng của công ty đạt hơn 8.849 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,2% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, EVN Finance cũng cho biết sẽ bổ sung ngành nghề “Phát hành thẻ tín dụng” và “Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối vào giấy phép thành lập và hoạt động” vào giấy phép thành lập và hoạt động trong năm 2019.

EVN Finance có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, hiện đang giao dịch trên thị trường UPCOM với mã EVF.

Giá cổ phiếu này đang dao động quanh mức 7.300 đồng/CP.

Tin cùng chuyên mục