Ngày 17/12, Chính phủ ban hành Nghị quyết 180/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho các khách hàng sử dụng điện do ảnh hưởng hưởng của dịch COVID-19.

Hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 2 cho các khách hàng sử dụng điện ảnh 1
Theo TTXVN/Vietnam+