(BĐT) -  2020 là năm đầy biến động trên thị trường tài chính với những đợt trồi sụt mạnh của hầu hết các loại tài sản.
[Infographic] Các loại tài sản đã sinh lời ra sao trong năm 2020? ảnh 1

Nguồn: VisualCapitalist