Kết quả lựa chọn nhà thầu công bố chậm ngày 22/4/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu về công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 22/4/2024 cho thấy nhiều chủ đầu tư thực hiện công bố chậm so với quy định.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ QUY NHƠN (TỈNH BÌNH ĐỊNH) công bố KQLCNT cho Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (Số thông báo: IB2400006698 - 00. 22/4/2024 12:27) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư khu vực 6, phường Nhơn Bình (giai đoạn 3) theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/4/2024, chậm hơn 7 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY CP QUẢN LÝ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ QUY NHƠN - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TẤN THÀNH - CÔNG TY CP XÂY LẮP BẢO KHÁNH với giá trúng thầu 73.281.301.000 đồng.

Theo khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, KQLCNT phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG công bố KQLCNT cho Gói thầu Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và xử lý hành lang tuyến (các công trình ĐTXD An Biên - An Minh - U Minh Thượng - Vĩnh Thuận 2024) (Số thông báo: IB2300388673 - 00. 22/4/2024 13:23) theo Quyết định số 442/QĐ-PCKG ngày 08/4/2024, chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH MINH SANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANG PHƯƠNG NAM - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÂU TRƯỜNG PHÁT với giá trúng thầu 32.896.567.702 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN GIAO THỦY (TỈNH NAM ĐỊNH) công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400047174 - 01. 22/4/2024 10:12) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo chợ thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 11/4/2024, chậm hơn 8 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH KHUÊ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ AN TOÀN PHÚ AN với giá trúng thầu 6.115.380.020 đồng.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI công bố KQLCNT cho Gói thầu số 32 Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp quản trị doanh nghiệp chuyên sâu về kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) cho DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ (Số thông báo: IB2400055855 - 00. 22/4/2024 10:49) theo Quyết định số 76/QĐ-HTDN ngày 08/4/2024, chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN DOANH NHÂN VÂN NGUYÊN EDUBIZ - TRUNG TÂM VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á TẠI VIỆT NAM với giá trúng thầu 6.088.200.000 đồng.

UBND XÃ MƯỜNG CHANH (HUYỆN MƯỜNG LÁT, TỈNH THANH HÓA) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 4 Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình (Số thông báo: IB2300382451 - 00. 22/4/2024 14:19) thuộc Dự án Xây dựng sân vận động xã Mường Chanh, huyện Mường Lát theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 24/01/2024, chậm hơn 64 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG LINH với giá trúng thầu 6.001.953.000 đồng; Gói thầu số 4 Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình (Số thông báo: IB2300382140 - 00. 22/4/2024 14:20) thuộc Dự án Xây dựng chợ xã Mường Chanh, huyện Mường Lát theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 24/01/2024, chậm hơn 64 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG LINH với giá trúng thầu 4.375.783.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT công bố KQLCNT cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400094571 - 00. 22/4/2024 15:25) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa công viên Yersin, phường 10, thành phố Đà Lạt theo Quyết định số 101, 102/QĐ-CTDVĐTĐL ngày 20/3/2024, chậm hơn 24 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT với giá trúng thầu 2.973.142.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT công bố KQLCNT cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400094833 - 00. 22/4/2024 16:30) thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng hạ tầng giao thông năm 2024 theo Quyết định số 97/QĐ-CTDVĐTĐL ngày 20/3/2024, chậm hơn 24 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT với giá trúng thầu 2.116.194.000 đồng.

TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 3 công bố KQLCNT cho Gói thầu TV-02 Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán (Số thông báo: IB2400017743 - 00. 22/4/2024 11:04) thuộc Dự án Xây dựng doanh trại khu A - Trường Quân sự Quân khu 3 theo Quyết định số 432/QĐ-TQS ngày 26/02/2024, chậm hơn 41 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG LÂM với giá trúng thầu 1.800.000.000 đồng.

UBND XÃ LŨNG NIÊM (HUYỆN BÁ THƯỚC, TỈNH THANH HÓA) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình (Số thông báo: IB2300243833 - 00. 22/4/2024 16:17) thuộc Dự án Công trình Nước sinh hoạt tập trung thôn Lặn Ngoài, xã Lũng NIêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 13/10/2023, chậm hơn 137 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MTV DVTM & VT THỊNH PHÁT với giá trúng thầu 1.567.051.000 đồng.

UBND XÃ LONG CHÂU (HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 1 Toàn bộ phần mua sắm và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2300274655 - 00. 22/4/2024 16:05) thuộc Dự toán Mua sắm thiết bị trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Long Châu, huyện Yên Phong theo Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 03/11/2023, chậm hơn 122 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH DŨNG với giá trúng thầu 1.466.550.000 đồng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG PHAN công bố KQLCNT cho Gói thầu 01.XL Xây dựng công trình Đường giao thông liên thôn và mương thoát nước thôn Bình Hà - Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh (Số thông báo: IB2400058178 - 00. 22/4/2024 14:19) theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 12/4/2024, chậm hơn 7 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG NAM với giá trúng thầu 1.388.147.235 đồng.

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 công bố KQLCNT cho Gói thầu SXKD2024-GĐ-01 Thuê đơn vị Giám định khối lượng than tồn kho tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải năm 2024 (Số thông báo: IB2400035591 - 00. 22/4/2024 15:17) theo Quyết định số 147/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/3/2024, chậm hơn 19 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL với giá trúng thầu 1.190.022.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN LONG BIÊN (TP. HÀ NỘI) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 04 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình (Số thông báo: IB2300380414 - 00. 22/4/2024 09:21) thuộc Dự án Xử lý sạt lở khu vực thượng lưu kè Thanh Am (tương ứng từ K4+200 đến K4+500 đê Hữu Đuống), thuộc địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên và hạ lưu kè Tình Quang (tương ứng từ K6+500 đến K6+900 đê hữu Đuống), thuộc địa bàn phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 04/4/2024, chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH VÀ KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI với giá trúng thầu 982.390.000 đồng.

UBND XÃ HỮU LẬP (HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN) công bố KQLCNT cho Gói thầu Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: IB2400093762 - 00. 22/4/2024 09:51) thuộc Dự án Xây dựng các hạng mục phụ trợ khu thể thao xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 10/4/2024, chậm hơn 9 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐĂNG PHÁT với giá trúng thầu 918.663.000 đồng.

VIỄN THÔNG GIA LAI - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sắm đầu nối quang nhanh SC/APC (Fast connector) (Số thông báo: IB2400043132 - 00. 22/4/2024 10:54) theo Quyết định số 223/QĐ-VNPT-GL-KT-ĐT ngày 08/4/2024, chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP QUANG VIỆT NAM VINA - OFC với giá trúng thầu 880.000.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp Nâng cấp các hẻm trên địa bàn Phường 1, thành phố Vĩnh Long (Số thông báo: IB2400094306 - 00. 22/4/2024 14:28) theo Quyết định số 04/QĐ-BQLDA ngày 05/01/2024, chậm hơn 77 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TƯ DŨNG VĨNH LONG với giá trúng thầu 855.214.000 đồng.

UBND XÃ HIẾU TỬ (HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400094015 - 00. 22/4/2024 11:03) thuộc Dự án Sửa chữa đường GTNT trên địa bàn xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 20/3/2024, chậm hơn 24 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TÍN với giá trúng thầu 840.175.000 đồng.

UBND XÃ HỮU LẬP (HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN) công bố KQLCNT cho Gói thầu Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: IB2400093754 - 00. 22/4/2024 09:48) thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông vào khu sản xuất bản Noọng Ó, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 10/4/2024, chậm hơn 9 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐĂNG PHÁT với giá trúng thầu 829.441.000 đồng.

UBND XÃ HỮU LẬP (HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN) công bố KQLCNT cho Gói thầu Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: IB2400093749 - 00. 22/4/2024 09:46) thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông vào khu sản xuất bản Chà Lắn, xã Hữu Lập theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 10/4/2024, chậm hơn 9 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐĂNG PHÁT với giá trúng thầu 815.027.000 đồng.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH BÌNH công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400094345 - 00. 22/4/2024 14:35) thuộc Dự án Sửa chữa Trung tâm chỉ huy phòng chống bão biển, động đất sóng thần và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 473/QĐ-SNN ngày 21/7/2023, chậm hơn 197 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN HÙNG NINH BÌNH với giá trúng thầu 739.032.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400094176 - 00. 22/4/2024 13:50) thuộc Dự án Sửa chữa trụ sở cơ quan theo Quyết định số 469/QĐ-SNN ngày 19/7/2023, chậm hơn 199 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN HÙNG NINH BÌNH với giá trúng thầu 860.030.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ BÌNH LONG (TỈNH BÌNH PHƯỚC) công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây lắp (Số thông báo: IB2400094854 - 00. 22/4/2024 16:34) thuộc Dự án Sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất tại Trường Mầm non Vành Khuyên, phường Phú Thịnh theo Quyết định số 33/QĐ-BQLDA ngày 10/4/2024, chậm hơn 9 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH TRÚC với giá trúng thầu 717.410.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN HƯNG NGUYÊN (TỈNH NGHỆ AN) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 05 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông (Số thông báo: IB2400022085 - 00. 22/4/2024 11:47) thuộc Dự án Đường cứu hộ cứu nạn vào đập Khe Ngang, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 04/4/2024, chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI SƠN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 486 với giá trúng thầu 709.370.000 đồng; Gói thầu số 02 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (Số thông báo: IB2400020683 - 01. 22/4/2024 18:19) thuộc Dự án Nâng cấp đường tỉnh 542E đoạn từ thị trấn Hưng Nguyên (điểm giao cắt với Quốc lộ 46) đến xã Hưng Tây (điểm giao cắt với đường 72m Vinh - Hưng Nguyên) (giai đoạn 1) theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 21/3/2024, chậm hơn 23 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG với giá trúng thầu 942.219.000 đồng.

TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 7 công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sắm vật chất, nhu yếu phẩm bảo đảm thường xuyên quý 1 năm 2024 (Số thông báo: IB2400064283 - 00. 22/4/2024 08:13) theo Quyết định số 299/QĐ-TQS ngày 04/4/2024, chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CƠ SỞ NHẤT TINH với giá trúng thầu 601.000.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN THANH BÌNH (TỈNH ĐỒNG THÁP) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Thiết bị (Số thông báo: IB2400095053 - 00. 22/4/2024 18:25) thuộc Dự án Trụ sở làm việc, phòng họp cán bộ công chức Văn phòng Huyện ủy theo Quyết định số 86/QĐ- BQLDA&PTQĐ ngày 10/4/2024, chậm hơn 9 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGỌC SƯƠNG với giá trúng thầu 534.368.000 đồng.

UBND XÃ HUỒI TỤ (HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN) công bố KQLCNT cho Gói thầu Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: IB2400093706 - 00. 22/4/2024 09:36) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình nước sinh hoạt bản Huồi Thăng, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CP CK XÂY DỰNG HOÀNG LÂM với giá trúng thầu 521.274.000 đồng; Gói thầu Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: IB2400093622 - 00. 22/4/2024 09:02) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình nước sinh hoạt bản Na Ni, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CP CK XÂY DỰNG HOÀNG LÂM với giá trúng thầu 690.575.000 đồng; Gói thầu Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: IB2400093717 - 00. 22/4/2024 09:35) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình nước sinh hoạt bản Huồi Ức 1, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CP CK XÂY DỰNG HOÀNG LÂM với giá trúng thầu 711.216.000 đồng.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ LỘC PHÁT công bố KQLCNT cho Gói thầu số 05 Hỗ trợ đào tạo Quản trị cơ bản theo từng chuyên đề (Quản trị chiến lược; quản trị tài chính, chi phí; quản trị nhân sự; quản trị marketing;…) cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Số thông báo: IB2400015271 - 00. 22/4/2024 10:26) theo Quyết định số 56/QĐ-SKHĐT ngày 15/3/2024, chậm hơn 27 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÓNG BẠC với giá trúng thầu 503.350.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục