Kết quả lựa chọn nhà thầu công bố chậm ngày 23/4/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu về công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 23/4/2024 cho thấy nhiều chủ đầu tư thực hiện công bố chậm so với quy định.

CHI CỤC THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI HẢI PHÒNG công bố KQLCNT cho Gói thầu Gia cố, sửa chữa mặt đê bê tông các đoạn từ K31+150-K33+150, K36+000-K37+326 đê tả Hóa; K16+515-K18+000, K22+500-K24+108 đê hữu Thái Bình, huyện Vĩnh Bảo; K12+740-K15+000 đê tả Thái Bình, huyện Tiên Lãng (Số thông báo: IB2300288676 - 00. 23/4/2024 15:22) theo Quyết định số 545/QĐ-SNN ngày 21/11/2023, chậm hơn 111 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DUY TU VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 9 với giá trúng thầu 24.536.596.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300259176 - 00. 23/4/2024 17:15) thuộc Dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2023, thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 98/QĐ-TL ngày 25/10/2023, chậm hơn 130 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DUY TU VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI PHÒNG với giá trúng thầu 13.758.125.000 đồng; Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300293434 - 00. 23/4/2024 15:35) thuộc Dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2023, thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 544/QĐ-SNN ngày 21/11/2023, chậm hơn 111 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ THỦY LỢI HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẢI PHÒNG với giá trúng thầu 768.668.000 đồng.

Theo khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, KQLCNT phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BA VÌ (TP. HÀ NỘI) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300367232 - 00. 23/4/2024 08:55) thuộc Dự án Di chuyển các đoạn đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp phục vụ GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 trên địa bàn huyện Ba Vì Giai đoạn 1 (đoạn qua thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 28/3/2024, chậm hơn 19 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG THÀNH - CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ THỊNH PHÁT với giá trúng thầu 24.094.803.000 đồng.

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 công bố KQLCNT cho Gói thầu Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400053800 - 00. 23/4/2024 10:15) thuộc Dự án Xây dựng Đường Pitch, cải tạo Sân vận động khu C, Đ theo Quyết định số 2173/QĐ-LQ ngày 05/4/2024, chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MẠNH NGÂN với giá trúng thầu 12.998.055.169 đồng; Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400053893 - 00. 23/4/2024 10:33) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo nhà Thể thao đa năng theo Quyết định số 2176/QĐ-LQ ngày 05/4/2024, chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ TOÀN với giá trúng thầu 7.268.450.000 đồng; Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400054051 - 00. 23/4/2024 10:28) thuộc Dự án Xây dựng Thao trường huấn luyện và kiểm tra thuốc nổ, vật cản (4TT) Thao trường aBBPN (2TT) theo Quyết định số 2175/QĐ-LQ ngày 05/4/2024, chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG KIÊN với giá trúng thầu 2.645.345.120 đồng; Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400054119 - 00. 23/4/2024 10:30) thuộc Dự án Thao trường kỹ thuật trinh sát theo Quyết định số 2174/QĐ-LQ ngày 05/4/2024, chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÀNG AN với giá trúng thầu 1.633.684.000 đồng; Gói thầu số 03 Bảo trì doanh trại d11, d12, d13, d9, N7, N8, N37, N4, N9, Bệnh xá (Số thông báo: IB2400050873 - 00. 23/4/2024 10:54) theo Quyết định số 2022/QĐ-LQ ngày 28/3/2024, chậm hơn 19 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ TOÀN với giá trúng thầu 789.775.000 đồng; Gói thầu số 03 Mua vật tư văn phòng phẩm phục vụ công tác Văn phòng (Số thông báo: IB2400057322 - 00. 23/4/2024 10:56) theo Quyết định số 2357/QĐ-LQ ngày 10/4/2024, chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là NGUYỄN THỊ MINH HIỀN với giá trúng thầu 610.257.500 đồng.

LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO công bố KQLCNT cho Gói thầu số 36-VT-1706/23-CNTT-DA Hệ thống cảnh báo PAGA cho Dự án Kình Ngư Trắng - Kình Trắng Nam (Số thông báo: IB2300144799 - 00. 23/4/2024 14:47) theo Quyết định số 250/23-BCKQLCNT-N5PTM/BMĐH ngày 26/01/2024, chậm hơn 63 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HÀNG HẢI VÀ DẦU KHÍ VIỄN ĐÔNG với giá trúng thầu 11.888.322.600 đồng; Gói thầu số 36-VT-1694/23-CNTT-DA Hệ thống CCTV cho Dự án Kình Ngư Trắng - Kình Trắng Nam (Số thông báo: IB2300140172 - 00. 23/4/2024 15:01) theo Quyết định số 197/23-BCKQLCNT-N5PTM/BMĐH ngày 06/11/2023, chậm hơn 122 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THIÊN PHÚC - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VŨ GIA với giá trúng thầu 3.432.000.000 đồng.

UBND XÃ MƯỜNG CHANH (HUYỆN MƯỜNG LÁT, TỈNH THANH HÓA) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 4 Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình (Số thông báo: IB2400023334 - 00. 23/4/2024 15:03) thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa, cứng hóa đường Giao thông từ bản Bóng đi khu suối K-Long (hệ thống đường giao thông xã Mường Chanh) theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 04/4/2024, chậm hơn 14 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG với giá trúng thầu 9.263.487.000 đồng.

SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH công bố KQLCNT cho Gói thầu Tổ chức hậu cần cho Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đi thăm, làm việc tại Pháp và Nga từ ngày 23/6 đến 01/7/2023 (Số thông báo: IB2400096179 - 00. 23/4/2024 14:38) theo Quyết định số 269/QĐ-SNV-VP ngày 14/6/2023, chậm hơn 225 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST với giá trúng thầu 6.947.634.185 đồng; Gói thầu Tổ chức hậu cần cho Đoàn Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Anh và Italia từ ngày 21/10 đến 29/10/2023 (Số thông báo: IB2400096127 - 00. 23/4/2024 14:23) theo Quyết định số 248/QĐ-SNV-VP ngày 20/10/2023, chậm hơn 133 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST với giá trúng thầu 3.791.486.155 đồng; Gói thầu Tổ chức hậu cần cho Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đi thăm, làm việc tại Bồ Đào Nha và Hà Lan từ ngày 25/7 đến 04/8/2023 (Số thông báo: IB2400096326 - 00. 23/4/2024 15:07) theo Quyết định số 275/QĐ-SNV-VP ngày 24/7/2023, chậm hơn 197 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST với giá trúng thầu 3.600.000.000 đồng; Gói thầu Chi phí hậu cần cho Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Canada từ ngày 24/6 đến 03/7/2023 (Số thông báo: IB2400096003 - 00. 23/4/2024 13:42) theo Quyết định số 216/QĐ-SNV-VP ngày 23/6/2023, chậm hơn 218 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST với giá trúng thầu 3.000.000.000 đồng.

UBND XÃ HỢP THỊNH (HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC) công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400021078 - 00. 23/4/2024 08:23) thuộc Dự án Chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp nhà đa năng, sân vườn, khuôn viên cây xanh Trung tâm văn hóa xã Hợp Thịnh theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 19/02/2024, chậm hơn 47 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG AN VĨNH PHÚC với giá trúng thầu 6.527.012.000 đồng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP THANH HUY công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Toàn bộ phần xây lắp xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400000427 - 01. 23/4/2024 08:09) thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại vũng Bãi 15 và Nương Đội 2, xã Thanh Liên theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 28/3/2024, chậm hơn 19 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ THANH CHƯƠNG - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LÂM PHÚ THỊNH với giá trúng thầu 6.046.246.000 đồng.

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV công bố KQLCNT cho Gói thầu Sửa chữa nhà cầu (ST2689), khu vệ sinh và đường ống cấp nước các phòng tại nhà ở chung cư 9 tầng CBCNV (ST2660), đường ống cấp nước và sơn nhà ở chung cư CBCNV (ST 2539) (Số thông báo: IB2400043002 - 00. 23/4/2024 15:54) theo Quyết định số 3653/QĐ-VDHC ngày 09/4/2024, chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CP ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI BÌNH với giá trúng thầu 2.539.687.494 đồng.

TRƯỜNG THCS THỊNH LIỆT công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho Trường THCS Thịnh Liệt để đảm bảo công tác dạy và học, thực hiện đạt chuẩn Quốc gia năm 2024 (Số thông báo: IB2400050481 - 01. 23/4/2024 16:20) theo Quyết định số 45/QĐ-THCSTL ngày 05/4/2024, chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÂN THUẬN PHÁT với giá trúng thầu 2.266.000.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM (TỈNH NINH THUẬN) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình Sửa chữa Công trình ghi công liệt sĩ tại các phường Đô Vinh, Phước Mỹ, Văn Hải, Mỹ Hải, Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Số thông báo: IB2400045796 - 01. 23/4/2024 09:58) theo Quyết định số 114/QĐ-BQLDA ngày 08/4/2024, chậm hơn 12 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯNG CƯỜNG với giá trúng thầu 1.956.515.818 đồng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MDC công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng (Hệ thống cáp ngầm) (Số thông báo: IB2400029823 - 00. 23/4/2024 09:25) thuộc Dự án Văn phòng Tỉnh ủy; Hạng mục: Hệ thống cáp ngầm theo Quyết định số 794-QĐ/VPTU ngày 10/4/2024, chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH HỒNG THẢO SOLAR - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN THIÊN PHƯỚC với giá trúng thầu 1.891.567.308 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ HOÀI NHƠN (TỈNH BÌNH ĐỊNH) công bố KQLCNT cho Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300314880 - 00. 23/4/2024 08:28) thuộc Dự án Đường kết nối cầu Phú Văn với đường Nguyễn Tất Thành, phường Bồng Sơn theo Quyết định số 3623/QĐ-UBND ngày 26/3/2024, chậm hơn 21 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HIẾU LINH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI TIẾN với giá trúng thầu 1.279.790.000 đồng.

BỘ THAM MƯU, QUÂN KHU 2 công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ công tác chuyên môn (Số thông báo: IB2400055032 - 00. 23/4/2024 10:19) theo Quyết định số 463/QĐ-Qk ngày 01/4/2024, chậm hơn 17 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HÒA với giá trúng thầu 1.250.150.000 đồng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẤU THẦU GIANG THÀNH công bố KQLCNT cho Gói thầu Chăm sóc cây xanh, cây cảnh khu vực 2 (Số thông báo: IB2400057090 - 00. 23/4/2024 16:03) theo Quyết định số 14/QĐ-QLĐT ngày 05/4/2024, chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐIỆN BIÊN với giá trúng thầu 1.140.955.093 đồng; Gói thầu Chăm sóc cây xanh, cây cảnh khu vực 3 (Số thông báo: IB2400057058 - 00. 23/4/2024 16:05) theo Quyết định số 15/QĐ-QLĐT ngày 05/4/2024, chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH HƯNG HÀ TỈNH ĐIỆN BIÊN với giá trúng thầu 987.744.896 đồng.

KHO 190 - CỤC XĂNG DẦU - TỔNG CỤC HẬU CẦN công bố KQLCNT cho Gói thầu số 2 Toàn bộ phần thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400095961 - 00. 23/4/2024 12:27) thuộc Dự án Cải tạo nâng cấp hạ tầng kho Xăng dầu PK 95/Kho 190/Cục Xăng dầu theo Quyết định số 1129/QĐ-K ngày 25/9/2023, chậm hơn 152 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN ĐÔNG DHT với giá trúng thầu 973.012.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng hạng mục di dời đường điện (Số thông báo: IB2400096818 - 00. 23/4/2024 17:12) thuộc Dự án Đường tỉnh 819 theo Quyết định số 252/QĐ-SGTVT ngày 20/3/2023, chậm hơn 287 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG SƠN PHÁT với giá trúng thầu 906.028.000 đồng.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BA VÌ (TP. HÀ NỘI) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 07 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2300367507 - 00. 23/4/2024 08:56) thuộc Dự án Di chuyển các đoạn đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp phục vụ GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 trên địa bàn huyện Ba Vì Giai đoạn 1 (đoạn qua thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 28/3/2024, chậm hơn 19 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN & HẠ TẦNG KỸ THUẬT với giá trúng thầu 876.480.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp: Nâng cấp đê bao khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, thành phố Vĩnh Long (đoạn từ cầu Cái Cam đến giáp Hương Lộ Trường An) (Số thông báo: IB2400096350 - 00. 23/4/2024 15:13) theo Quyết định số 01/QĐ-BQLDA ngày 05/01/2024, chậm hơn 78 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VẠN PHƯỚC VINH với giá trúng thầu 826.224.000 đồng.

UBND XÃ XUÂN THỊNH (HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Mua sắm, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400053311 - 00. 23/4/2024 16:47) thuộc Dự án Xây lắp, lắp đặt trang thiết bị cổng, pano tuyên truyền, mua sắm vật tư, cây cảnh cần thiết để duy trì tiêu chí NTM, NTM nâng cao xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 03/4/2024, chậm hơn 15 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH IN VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THANH HÓA với giá trúng thầu 789.775.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Giám sát thi công công trình (Số thông báo: IB2400096710 - 00. 23/4/2024 16:37) thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, đảm bảo giao thông đoạn Km5+500 - Km5+900, Km6+200 - Km6+950, Km7+320 - Km7+700, Km7+950 - Km8+300, Km8+965 - Km9+700, Km10+200 - Km11+700 đường Ngã ba Môi - Chẹt (ĐT.511) theo Quyết định số 948/QĐ-SGTVT ngày 18/10/2023, chậm hơn 135 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG với giá trúng thầu 639.548.000 đồng.

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN KHÁNH SƠN (TỈNH KHÁNH HÒA) công bố KQLCNT cho Gói thầu Chi phí thiết bị (Số thông báo: IB2400038374 - 00. 23/4/2024 16:09) thuộc Dự toán Mua sắm thiết bị xử lý đa điểm cho UBND huyện Khánh Sơn theo Quyết định số 13/QĐ-VP ngày 19/3/2024, chậm hơn 26 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG MINH TRÚC với giá trúng thầu 609.500.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục