(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 01EC Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình thuộc Dự án Đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1).
Liên danh 7 nhà thầu trúng Gói thầu EC đường Trần Phú nối dài (Phú Yên)

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là liên danh 7 nhà thầu, gồm: Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên, Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai, Công ty TNHH MTV Đông Sơn, Công ty CP Xây dựng công trình 510, Công ty CP Xây lắp Bảo Khánh, Công ty CP Hồng Phúc và Công ty TNHH Thiết kế điện Hoàng Khoa. Giá trúng thầu là 613,599 tỷ đồng (giá gói thầu là 613,627 tỷ đồng). Thời gian thực hiện là 1.080 ngày, loại hợp đồng trọn gói và theo đơn giá điều chỉnh. Nguồn vốn thực hiện sử dụng từ vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Phú Yên.

Có 2 nhà thầu khác tham dự thầu nhưng bị loại. Thứ nhất là Công ty CP Phát triển Đại Việt bị loại vì có doanh thu từ hoạt động xây dựng trong 3 năm (2017, 2018, 2019) chỉ đạt 109,8 tỷ đồng, không đạt yêu cầu tối thiểu là 400 tỷ đồng; không có hợp đồng tương tự thỏa mãn yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Nhà thầu này cũng không có các chứng chỉ năng lực hoạt động theo yêu cầu của HSMT (khảo sát địa chất, thiết kế xây dựng công trình...). Công ty này chưa từng được công bố trúng gói thầu nào tại Phú Yên.

Thứ hai là Liên danh Công ty CP Thương mại Dịch vụ Huy Thiên Phú - Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Đức Tín - Công ty TNHH Khánh Minh - Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi bị loại vì: 2 thành viên của Liên danh không đáp ứng yêu cầu về doanh thu tương ứng với tỷ lệ phần trăm giá trị phần công việc đảm nhận (Huy Thiên Phú và Khánh Minh); 2 thành viên không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tương ứng với nội dung công việc đảm nhận trong Liên danh (Khánh Minh và Đức Tín); Liên danh không có hợp đồng tương tự thỏa mãn theo yêu cầu của HSMT. Một số thành viên của liên danh này từng trúng thầu tại Phú Yên (Huy Thiên Phú trúng 5 gói thầu, Đức Tín trúng 7 gói thầu, Khánh Minh trúng 1 gói thầu), nhưng quy mô của các gói thầu đều dưới 50 tỷ đồng.

Về Nhà thầu trúng thầu, các thành viên Liên danh từng liên danh trúng nhiều gói thầu EC có quy mô trên 100 tỷ đồng tại Phú Yên.